Bayilik Başvuru Formu

Özerhisar Ayranı

* Aday bayi bayilik istenen il/ ilçe yerleşim yerinin merkez nüfusuna orantılı olarak belirlenen bayiliğin aşağıda belirlenen her iki çizelgede istenen kıstaslarını yerine getirmeye muktedir olacaktır...

* Katılım / iştirak payı veya isim hakkı bedeli istenmeyecektir.

* Aday bayi, bayilik istediği il, ilçe yerleşim yerinde veya yakın bir mevkide şağıda belirtilen büyüklük ve kapasitede en az beş yıllık soğuk hava deposu ve kapalı alan depo kontratı yapmış olacak veya mülk sahibi olacaktır.

* Bayi şehir içi servis için yeterli personeli kendi bünyesinde istihdam edecektir.

* İstekli bayi aşağıda belirtilen araçlara sahip olacak veya en az beş yıllık noter onaylı kiralama sözleşmesine sahip olacaktır.

* Bayi bir gün önceden sipariş verdiği İadeli / iadesiz cam şişe ve / veya plastik bardak ayran ve/veya yoğurt ücretini muhasebeye peşin yatırarak febrika adresinden teslim alacak ve kendi soğuk hava deposuna veya piyasaya satışa götürecektir.

* Bayi aşağıda belirtilen satış kotalarını yakalamak zorundadır ve geçmek içinde çaba sarf etmelidir. En geç 3 ay içerisinde belirtilen satış kotası yakalanamadığı takdirde Hisar Süt Ürünleri Hayvan ve Hayvansal Gıda San.Tic.Ltd.Şti.nin bayiye göndereceği yazılı bir ikaz / ihbarname ile aynı durumun bir sonraki ayda da devam etmesi halinde Hisar Süt Ürünleri Hayvan ve Hayvansal Gıda San.Tic.Ltd.Şti bayiliği fesih etmekte veya devam ettirmekte serbest ve yetkilidir.

* Bayilik fesih edildiği takdirde hiçbir şekilde depozito bedeli nakit olarak iade edilmez, depozito bedeline denk gelen iadeli cam şişe ve plastik kasaları iade edilir.

Mesajınız Gönderildi